اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار

آزمون میان پایه های ورودی دبستان-سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مجتمع آموزشی رهیار

آزمون میان پایه های ورودی دبستان-سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مجتمع آموزشی رهیار

آزمون میان پایه های ورودی دبستان-سال تحصیلی ۹۸-۹۷ مجتمع آموزشی رهیار

لیست دانش آموزان پایه نهم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

لیست دانش آموزان پایه نهم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

لیست دانش آموزان پایه نهم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

لیست دانش آموزان پایه هشتم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

لیست دانش آموزان پایه هشتم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

لیست دانش آموزان پایه هشتم و برنامه هفتگی متوسطه دوره اول رهیار

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اتمام پیش ثبت نام مقاطع متوسطه دوره اول و دوم مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

اعلام نتایج قبولی آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار مقطع ابتدایی

نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار مقطع ابتدایی

نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار مقطع ابتدایی

اسامی نفرات برتر سومین المپیاد مجتمع آموزشی رهیار- زمستان ۹۶

اسامی نفرات برتر سومین المپیاد مجتمع آموزشی رهیار- زمستان ۹۶

اسامی نفرات برتر سومین المپیاد مجتمع آموزشی رهیار- زمستان ۹۶

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

تاریخ های آزمون ورودی مجتمع آموزشی رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

نمونه سوال آزمون ورودی واحد متوسطه دوره دوم رهیار

پاسخنامه آزمون در منزل شماره 12 ( دبستان پونک - سال تحصيلي 95-94 )

پاسخنامه آزمون در منزل شماره 12 ( دبستان پونک - سال تحصيلي 95-94 )

پاسخنامه آزمون در منزل شماره 12 ( دبستان پونک - سال تحصيلي 95-94 )

نتايج سنجش متقاضيان ورود به پايه اول دبستان ( نوآموزان پيش دبستان رهيار شعبه کاشاني )

نتايج سنجش متقاضيان ورود به پايه اول دبستان ( نوآموزان پيش دبستان رهيار شعبه کاشاني )

نتايج سنجش متقاضيان ورود به پايه اول دبستان ( نوآموزان پيش دبستان رهيار شعبه کاشاني )

نتايج سنجش دوره اول متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج سنجش دوره اول متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج سنجش دوره اول متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج سنجش دوره دوم آزمون ورودي متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج سنجش دوره دوم آزمون ورودي متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج سنجش دوره دوم آزمون ورودي متقاضيان ورود به پايه پيش دبستان رهيار

نتايج آزمون ورودي واحد دبستان رهيار سال تحصيلي 95-94

نتايج آزمون ورودي واحد دبستان رهيار سال تحصيلي 95-94

نتايج آزمون ورودي واحد دبستان رهيار سال تحصيلي 95-94

نتايج آزمون ورودي واحد متوسطه 1 رهيار سال تحصيلي 95-94

نتايج آزمون ورودي واحد متوسطه 1 رهيار سال تحصيلي 95-94

نتايج آزمون ورودي واحد متوسطه 1 رهيار سال تحصيلي 95-94

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷

اعلام اسامی پذیرفته شدگان در مجتمع آموزشی رهیار-سال تحصیلی۹۸-۹۷