اولین جلسه آموزش خانواده متوسطه دوره اول

اولین جلسه آموزش خانواده متوسطه دوره اول

اولین جلسه آموزش خانواده در تاریخ ۹ام آبان ماه در واحد متوسطه یک برگزار گردید. در این جلسه جناب آقای دکتر قاسمی مشاور روان شناس مجتمع رهیار در رابطه با تغییرات طبیعی دوره نوجوانی با اولیا متوسطه دوره اول صحبت نمودند.
اخبار متوسطه دوره اول رهیار

نظرات


Top