ادبیات قرآنی مسیری روشن برای درک و لذت از قرآن - مجتمع آموزشی رهیار

برای نگاه تازه وشیوه ای که بتوان مسیرها و قالب های متعددی را تجربه کرد، نیاز به همراهی و پذیرش ایده های جدید است.

برای نگاه تازه وشیوه ای که بتوان مسیرها و قالب های متعددی را تجربه کرد، نیاز به همراهی و پذیرش ایده های جدید است. دپارتمان قرآن در راستای توانمندی معلمان و دانش‌آموزان و لذت در مسیر یادگیری درس قرآن، طرحی را با عنوان ادبیات قرآنی تعریف و مورد کارشناسی قرار داد. این موضوع در تابستان 96 مطرح و پس از کارشناسی و بررسی ایده‌ های مختلف، طرح درس آن نوشته شد و در برنامه‌ درسی دانش‌ آموزان در واحد دبستان (شعبه های پونک و عدل) قرار گرفت.

دپارتمان قرآن در سال گذشته با اجرایی کردن این طرح به نتیجه قابل قبولی در جذب و درک مفاهیم درس قرآن از طریق ادبیات قرآنی به خصوص از طریق ادبیات نمایشی دست یافت. در ضمن این طرح منطبق با مفاهیم اصلی درس قرآن است و بر اساس مشارکت دانش‌آموزان شکل می‌ گیرد.

سال گذشته این طرح در پایه دوم دبستان به اجرا درآمد که در سال تحصیلی 98-1397، با برنامه‌ ریزی انجام شده پایه های اول و سوم نیز به آن اضافه شده است.  

تلاش بر این است تا از طریق هنر فاخر نمایش دروسی همچون قرآن و ادبیات به رشد و بالندگی برسند.

 src= src= src=


واحد اداری مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی مدرسه آموزش قرآن ادبیات قرآنی

نظرات


Top