اردوی درسی باغ کتاب دبستان رهیار شعبه پونک

اردوی درسی باغ کتاب پایه ی اول دبستان رهیار شعبه پونک برای یادگیری "خوا" به همراه معلمین خود در باغ کتاب تهراناردوی درسی باغ کتاب (2).jpg

در این اردو که دانش آموزان برای یادگیری "خوا" با تم کتابخوان در مکان باغ کتاب تهران، حاضر شده بودند ابتدا به همراه معلمین خود از کتاب ها دیدن کردند، سپس در مورد کتاب ها و مشخصات یک کتاب خوب گفت وگو کردند. دانش آموزان پس از انتخاب کتاب های مورد علاقه شان در صف به طور منظم منتظر شدند تا آنها را خرید کنند.

اردوی باغ کتاب اردوی باغ کتابادروی باغ کتاب