اردوی علمی چاپخانه - پایه ششم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردوی علمی چاپخانه - پایه ششم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هدف از این اردوی علمی مفهوم کاغذ و کارخانه کاغذ و چاپ کاغذ برگزار شد.   آشنایی با اهداف مفهوم کاغذبه عنوان یک ماده مصنوعی تولید شده از چوب درختان. استفاده از کاغذهای بازیافت برای تولید مقوا و به طور ویژه در این اردو بازیافت و مقواسازی در استفاده آن در بسته بندی های مختلف چاپ، رنگ آمیزی، آشنایی با فلزات و آلیاژهای استفاده شده در ماشین آلات چاپخانه و انرژی های بکار رفته و مصرف شده در این مکان.