اردو سراسری (سه ماه پاییز) سینما کوروش - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردو سراسری (سه ماه پاییز) سینما کوروش - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اردو با هدف: - ایجاد بستری برای ارتقای شوق یادگیری دانش آموزان - استفاده برنامه ریزی شده از ظرفیت های فعالیت­های آموزشی و تفریحی - ایجاد روحیه شادی و نشاط، تفکر و اندیشه در بین دانش آموزان   [gallery ids="4312,4313,4314,4315,4316"]