انتخابات شورای دانش آموزی - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخابات شورای دانش آموزی - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

انتخابات شورای دانش آموزی در ۳ آبان ماه سال ۹۶ با هدف ایجاد انگیزه و جلب مشارکت فعال دانش آموزان به امور گوناگون آموزش و پرورش، تقویت مهارتهای فردی، اجتماعی و روحیه مشارکت گروهی دانش آموزان برگزار شد. این انتخابات با حضور پرشور دانش آموزان در حیاط دبستان و همکاران گرامی آغاز شد، مراسم به صورتی بود که خود دانش آموزان عزیز بیشتر اجرای برنامه را برعهده داشتند و با تمام انگیزه و شوق آن را اجرا نمودند.