اولین جلسه آموزش خانواده در سال 98-97 دبستان رهیار شعبه عدل

اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 98-97 با موضوعِ «تأثیر منابع غذایی بر عملکرد رشد و یادگیری دانش آموزان»undefined

 اولین جلسه آموزش خانواده سال تحصیلی 98-97  با موضوعِ «تأثیر منابع غذایی بر عملکرد رشد و یادگیری دانش آموزان» در تاریخ 97/7/11 برگزار گردید. جلسه مذکور زیرِ نظرِ آقای زارع، متخصص تغذیه با محوریت اینکه، چه مواد غذایی ارتقاء سلامتی و افزایش ایمنی بدن در دوره رشد کودکان را تأمین می کند، آغاز شد و در ادامه مباحث ارائه شده؛ ضرورت، درجه اهمیت و سودمندی استفاده از ریزمغذی ها و  منابع مغذی سالم مورد بحث قرار گرفت. در پایان نیز به این موضوع پرداخته شد که مصرف چه نوع خوراکی هایی برای فرزندان در طول روز مفید و سودمند خواهد بود.