بازدید از چاپخانه هنر سرزمین سبز، دبستان رهیار شعبه عدل

دانش آموزان پایه ششم در تاریخ 97/10/22 با هدف آشنایی با مفهوم کاربرد فلزات از جمله آهن و ویژگی های آن در صنعتundefined

دانش آموزان پایه ششم در  تاریخ 97/10/22 با هدف آشنایی با مفهوم کاربرد فلزات از جمله آهن و ویژگی های آن در صنعت، آشنایی با کاغذ و نحوه ی ساخت آن و کاربردهای کاغذ از جمله روزنامه و مجله در فرآیند چاپخانه، از چاپخانه ی هنر سرزمین سبز دیدن کردند.

دانش آموزان در این بازدید علمی با همراه داشتن برگه هایی جهت ثبت مشاهدات خود و توضیحات مسوول چاپخانه از سه مرحله پیش از چاپ، چاپ و مرحله بعد از چاپ، و در نهایت بخشی از بازیافت آشنا شدند و بعد از ثبت مطالب، گزارش مکتوب خود را به معلم مربوطه تحویل دادند.