بازدید از Human Park(هیومن پارک) دبستان رهیار شعبه عدل

اردوی Human Park روز سه شنبه مورخ 97/09/27 دوره دوم دبستان و روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 دوره اول دبستانبا هدف آشنایی با اندام های بدن انسان، آشنایی با نحوه مراقبت از اندام های بدنهیومن پارک دبستان رهیار عدل

بازدید آموزشی

اردوی Human Park روز سه شنبه مورخ 97/09/27 دوره دوم دبستان و روز چهارشنبه مورخ 97/10/12 دوره اول دبستانبا هدف آشنایی با اندام های بدن انسان، آشنایی با نحوه مراقبت از اندام های بدن، کمک به کاربرد آموخته ها در زندگی روزمره، ایجاد فضای شاد با هدف علاقه مند کردن دانش آموزان به علوم، تقویت قدرت مشاهده ارتقای درک دانش آموزان و ... برگزار گردید.

دانش آموزان در دوره ابتدایی یاد می گیرند مشاهده گران خوبی باشند، استدلال و درک کرده و از حواسشان به خوبی استفاده کنند. هدف برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی کسب تجربه در محیطی شاد و متنوع و تاثیرگذار است تا آن محیط بتواند در یادگیری موثر واقع شود.

در این روز دانش آموزان به همراهی مسوول دوره و آموزگاران به سمت هیومن پارک حرکت کردند. در بدو ورود دانش آموزان در قالب دو گروه از بخش های مختلف بازدید کردن، از مجرای گوش و قسمت های دیگر مانند مغز، چشم، قلب و اندام های گوارشی گذشتند و کار هر اندام را به صورت قصه شنیدند. در انتها با پذیرایی از دانش آموزان به سوی مدرسه بازگشتیم.

 src= src= src= src= src= src= src=