بازدید باغ کتاب - پایه چهارم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

بازدید باغ کتاب - پایه چهارم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

بازدید از باغ کتاب با هدف ایجاد علاقه در کتاب خواندن دانش آموزان، آموزش خرید عاقلانه، کسب مهارت انتخاب کتاب مناسب و خرید کتاب برگزار شد.   ابتدا مسئول کتاب در رابطه با مکان باغ کتاب برای دانش آموزان کلاس چهارم توضیحاتی دادند بعد از آن دانش آموزان از غرفه های بازی های فکری و کتاب ها دیدن کردند و بازی های فکری و کتاب خریدند.