برگزاری دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

برگزاری دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

دومین مرحله از جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲ ، روز پنج شنبه ۳۰/۱۱/۹۳ در محل سالن ورزشی مجتمع رهیار برگزار می­گردد. شرح مسابقات این مرحله و جداول مربوطه به پیوست ارائه می­گردد. همچنین لازم به ذکر است که مرحله اول این جشنواره روز جمعه مورخ ۲۱ / ۰۹ / ۹۳ برگزار گردید، که شرح مسابقات و نتایج به دست آمده نیز به پیوست ارائه می­گردد. دور اول مسابقات (۲۱ آذر ۹۳)  
شماره مسابقه نام مسابقات فوتسال بازی فکری بسکتبال طناب کشی پرش گروهی از روی طناب دارت پینگ پنگ (دوبل)
نام مسوول آقایان نصیری / عسگری آقای رزاقی سجادی آقایان مصطفوی و حسین زاده آقای عامریون آقای محسنی
قوانین هر مسابقه ۱۰ دقیقه در صورت تساوی پنالتی – یک حذفی یک حذفی ۲ ست ۵ دقیقه ای یک حذفی شمارش تعداد پرش در ۲ دقیقه هر نفر ۶ پرتاب ۲ ست ۱۱ امتیازی یک حذفی
ساعت برگزاری شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها
۱ ۱۰:۱۵ ۷-۱ ۵-۳ ۲-۴ ۸-۶ ۶ ۳ ۷-۱
۲ ۱۰:۴۵ ۸-۲ ۱-۴ ۳-۶ ۷-۵ ۵ ۴ ۸-۲
۳ ۱۱:۱۵ ۶-۴ ۷-۲ ۵-۸ ۳-۱ ۱ ۷ ۶-۴
۴ ۱۱:۴۵ ۵-۳ ۸-۶ ۱-۷ ۲-۴ ۴ ۸ ۵-۳
۵ ۱۲:۱۵ برنده مسابقه ۱ – برنده مسابقه ۲ برنده مسابقه ۱ – برنده مسابقه ۲ برنده مسابقه ۱ – برنده مسابقه ۲ برنده مسابقه ۱ – برنده مسابقه ۲ ۳ ۲ برنده مسابقه ۱ – برنده مسابقه ۲
۶ ۱۲:۴۵ برنده مسابقه ۳– برنده مسابقه ۴ برنده مسابقه ۳– برنده مسابقه ۴ برنده مسابقه ۳– برنده مسابقه ۴ برنده مسابقه ۳– برنده مسابقه ۴ ۷ ۱ برنده مسابقه ۳– برنده مسابقه ۴
۷ ۱۳:۱۵ رده بندی (بازنده مسابقه های ۵ و۶ ) رده بندی (بازنده مسابقه های ۵ و۶ ) رده بندی (بازنده مسابقه های ۵ و۶ ) رده بندی (بازنده مسابقه های ۵ و۶ ) ۸ ۵ رده بندی (بازنده مسابقه های ۵ و۶ )
۸ ۱۳:۴۵ دیدار نهایی (برنده مسابقه های ۵ و۶ ) دیدار نهایی (برنده مسابقه های ۵ و۶ ) دیدار نهایی (برنده مسابقه های ۵ و۶ ) دیدار نهایی (برنده مسابقه های ۵ و۶ ) ۲ ۶ دیدار نهایی (برنده مسابقه های ۵ و۶ )
 
شماره گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
نام سرگروه بهرامی کاظم ایوبی هاشمی معلمان آل داود ظفریاب پورخزایی
مسوولین برنامه ریزی مسابقات : آقایان منوچهرمیرزا و ثناگو                        ناظر برنامه : آقای ثناگو تذکر : حضور به موقع اعضای گروه راس ساعت مقرر الزامی بوده و در صورت عدم حضور به موقع به نسبت تأخیر از امتیاز نظم گروهی کسر خواهد شد .  
شماره گروه پایه سرگروه اسامی اعضاء تعداد اعضاء
۱ سوم بهرامی ذوالفقاری . فرید . خسروانی . شایان منصوری . توسل پناهی . نیازاده . پوستی . محمدی ۹
۲ سوم کاظم میرزاحسینی . اصفهان پور . احمدی . جهازی . باریک بین . اسماعیلی . حیدری . پورپروین . شهرکی . صمدی . جمالی . خشنود . دهقان ۱۴
۳ دوم ایوبی برهانی . خبازی نژاد . پور سلیمان . ونکی . فقانی . غلامی . طالبی . رحیمی . ایلکا . محمدی . احمدی ۱۲
۴ دوم هاشمی کریمی . ذبیحی . نبی گل . لهراسبی . گلزار . صدقی . ساویز . محمدی . بهادری فر . گوهری . رفعتیان ۱۲
۵ اول معلمان سلطانی . دلشاد . سعادت . زمانی . بزاز . نوری مقدم . هاشمی . نظرزاده . آقا زیارتی . آقاجانی . سیاه کوهی . ثقفی زاده ۱۳
۶ اول آل داود شیبانی . شجری . طهماسبی . امیری . نامور . صباغ زاده . فکری . مظاهری . صمدی زاده . محمد امین میرزایی . شکاری ۱۲
۷ اول ظفریاب سلیمانی . سالک احمدی . وثوقیان . نسایی . امینه . شانجانی . کریمی . سلطانی . بازگیر . حق پرست . موسوی زاده ۱۲
۸ اول پورخزایی حسینیان . تکاملی . بیات . باغستانی . فتحعلیان . قاسم خانی . میرزایی . محسنی نسب . کریمی . سینا . خالقی ۱۲
    دور دوم مسابقات (۳۰ بهمن ۹۳)      
شماره مسابقه نام مسابقه والیبال بدمینتون (دوبل) بازی رایانه ای مهارت هنری فردی / گروهی بازی فکری وسطی عکاسی شنا کتاب خوانی وبلاگ نویسی
نام مسوول آقایان حسین زاده آقای سجادی آقای رزاقی آقایان حسینی آقایان عامریون آقایان نصیری آقای ثناگو آقای مصطفوی آقای حسینی آقای منوچهرمیرزا
ساعت برگزاری شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها شماره‌ی تیم‌ها
۹ برنامه افتتاحیه
۹:۳۰ ارائه مهارت فردی و گروهی (هر تیم ۵ دقیقه / ارائه مهارت ها به  ترتیب شماره گروه) - اعلام آدرس وبلاگ ها   –   تحویل عکس
۱ ۱۰ ۲-۴ ۱-۳ ۱-۶ ۵-۴ ۵-۶ در روز ............... مورخ ............ برگزار می گردد . در روز شنبه  مورخ ۰۲/۱۲/۹۳  برگزار می گردد .
۲ ۱۰:۳۰ ۱-۳ ۶-۵ ۲-۵ ۶-۱ ۲-۴
۳ ۱۱ ۶-۵ ۴-۲ ۳-۴ ۲-۳ ۱-۳
۴ ۱۱:۳۰ برنده مسابقه ۲ و ۳ برنده مسابقه ۲ و ۳ برنده مسابقه ۲ و ۳ برنده مسابقه ۲ و ۳ برنده مسابقه ۲ و ۳
۵ ۱۲ برنده مسابقه ۳و۱ برنده مسابقه ۳و۱ برنده مسابقه ۳و۱ برنده مسابقه ۳و۱ برنده مسابقه ۳و۱
۶ ۱۲:۳۰ برنده مسابقه ۱و۲ برنده مسابقه ۱و۲ برنده مسابقه ۱و۲ برنده مسابقه ۱و۲ برنده مسابقه ۱و۲
شماره گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
نام سرگروه کاظم آل داود پورخزایی معلمان ایوبی ظفریاب --- ---
     
شماره گروه پایه سرگروه اسامی اعضاء تعداد اعضاء
۱ سوم کاظم میرزاحسینی . اصفهان پور . احمدی . جهازی . باریک بین . حیدری . صمدی . خشنود . دهقان . دبیر . براتی فر . فریدونی پور ۱۳
۲ اول آل داود شیبانی . شجری . طهماسبی . امیری . نامور . صباغ زاده . فکری . مظاهری . صمدی زاده . شکاری . جمشیدی . بورقانی . صحرایی ۱۴
۳ اول پورخزایی حسینیان . بیات . فتحعلیان . قاسم خانی . میرزایی . محمدامین حسین . بازگیر . قربان زاده . امیری ۱۰
۴ اول معلمان سلطانی . دلشاد . سعادت . زمانی . بزاز . نوری مقدم . نظرزاده . آقا زیارتی . آقاجانی . سیاه کوهی . ثقفی زاده . هاشمی . باغستانی ۱۴
۵ دوم ایوبی برهانی . خبازی نژاد . پور سلیمان . ونکی . غلامی . رحیمی . ایلکا . دهدشتی . قاسمی . پاکروان . کریمی . گوهری . بیات ۱۴
۶ اول ظفریاب سلیمانی . کریمی . حسین زاده . حق پرست . سینا . امینه . سالک . زرگر . قرایی . زنجانیان . موسوی زاده . نسایی ۱۳