برگزاری مراسم محرم-تمامی پایه ها -دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برگزاری مراسم محرم-تمامی پایه ها -دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

برگزاری مراسم ویژه محرم برای تمامی پایه ها در مهر ماه ۹۶ با هدف آشنایی دانش آموزان با قیام امام حسین (ع) آموزش فرهنگ ایثار و فداکاری و جوانمردی در میان دانش آموزان برگزار شد. مراسم ویژه محرم ،با برگزاری نماز جماعت در میان دانش آموزان آغاز گردید و در ادامه با پخش نذورات  مدرسه و دانش آموزان ادامه یافت و در انتها با برگزاری مراسم سینه زنی و نوحه خوانی توسط دانش آموزان در حیاط مدرسه به پایان رسید. dav

dav

dav

sdr

dav

dav

sdr