تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

تئاتر دانش آموزی، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

کلاس تئاتر دانش ­آموزی

اولین جلسه کلاس  تئاتر با مشارکت حداکثری دانش آموزان در نمازخانه مجتمع در آبان ماه آغاز به کار کرد. بعد از حضور و غیاب و نظرسنجی، به تعیین مسئولیت های هرفرد پرداخته شد. بعد از آن ،تمرین بدن و بیان و نحوه تنفس و بیان درست آموزش داده­ شد و سپس کل نمایش­نامه به اسم"زنده­ یاد، زندگی" خوانده شد و چارچوب داستان مشخص شد و نقش افراد و سمت افراد در تئاتر تعیین شد. بعد از استراحت، هر یک از اعضای گروه نمایش، نقش ­هایی ‌را که تمایل داشتند را اتد زدند و در آخر برنامه ­ریزی برای جلسات بعدی انجام گرفت و در تمام مدت برگزاری کلاس، تیم موسیقی در حال تمرین روی قطعاتی بودند که از قبل به این عزیزان گفته شده بود. دبیر این کلاس جناب آقای محمدسعید رضوی می باشد. این گروه با هدف کسب مقام در مسابقات منطقه تلاش می کند.