تفکر، نشاط و سلامت

با هدف ایجاد نشاط و سرگرمی، افزایش ارتباط موثر و سلامت در زنگ های تفریح، برنامه های متنوع ورزشی و بازی های فکری

برنامه ی زنگ های تفریح دوره اول متوسطه 

با هدف ایجاد نشاط و سرگرمی، افزایش ارتباط موثر و سلامت در زنگ های تفریح، برنامه های متنوع ورزشی و بازی های فکری در نظر گرفته شده است. دانش‌آموزان این برنامه‌ها را با همراهی و نظارت مسئولان مدرسه و معلمان اجرا می‌کنند. برنامه‌های ورزشی عبارتند از: وسطی، روپایی، تنیس روی‌میز، والیبال، طناب‌زنی، فوتبال دستی، بدمینتون، پرش جفت و بسکتبال. بازی‌های فکری اتللو، پنتاگو، دالون و جنگا هم در کنار این فعالیت‌های متنوع ورزشی قرار دارند. این تنوع در فعالیت‌ها باعث مشارکت اکثر دانش‌آموزان با علایق متفاوت شده‌است. این برنامه از ابتدای مهر ماه، هر روز در سه زنگ تفریح اول، اجرا می‌شود. همچنین هر ماه سه مسابقه ورزشی با حضور تیم‌هایی از همۀ کلاس‌ها برگزار می‌شود. در اولین دوره این مسابقات از 13 مهر به مدت یک هفته، سه مسابقۀ والیبال، تنیس روی میز و روپایی سه نفره برگزار می‌شود.


اخبار متوسطه دوره اول رهیار متوسطه دوره اول مجتمع رهیار رهیار

نظرات


Top