تقویت مهارت ارائه دانش آموزان پایه هفتم متوسطه دوره اول-مجتمع آموزشی رهیار

در نگاه و تفکر آموزشی رایج دانش نظری جایگاهی فربه تر از آنچه باید و شاید پیدا کرده و همین موضوع جا برای موضوعات بسیار مهم دیگر تنگ کرده است.

در نگاه و تفکر آموزشی رایج دانش نظری جایگاهی فربه تر از آنچه باید و شاید پیدا کرده و همین موضوع جا برای موضوعات بسیار مهم دیگر تنگ کرده است. جنبه های عملی و مهارتی که در زندگی ما انسان ها بسیار پر کاربرد هستند به خاطر توجه صِرف به جنبه های تئوریک از جایگاه اصلی خود به زیر کشیده شده اند. به هر روی بایستی کار را از یک جایی شروع می کردم و توانایی ارائه یکی از این مهارت های پایه است.

برای تقویت آن از شروع سال جدید با همراهی و یاری اولیای عزیز اجرای ایده ای را که مدتی در ذهن می پروراندم شروع کردم، خوانش غزل توسط دانش آموزان. و نتیجه چقدر عالی بود! بدین منظور در طول چند هفته شیوه تبدیل شعرهای ساده به نثر روان را به دانش آموزان آموزش داده و بارها با اشعار مختلف در این زمینه تمرین نمودیم. سپس شعری از اشعار ناب و نسبتا ساده برگزیده  و اعراب‌گذاری شد و لغات دشوار آن توضیح داده شد. همچنین در فایل صوتی جداگانه‌ای شیوه درست خواندن شعر نشان داده شد و از بچه‌ها خواسته شد که با کمک خانواده از روی متن شعر با کمک الگوی صوتی داده شده درست‌خوانی کنند و فایل صوتی آن را برای من ارسال کنند.

بچه ها با چه جسارت و صلابتی در خلوت غزل نسبتا دشواری از سعدی را خواندند. تا با اعتماد به نفس و مهارت بیشتر  در آینده و در حضور دیگران این توانایی های ارزشمند را بروز دهند.

در ادامه می‌توانید به تعدادی از نمونه کارهای دانش‌آموزان گوش بدهید.

 

محسن محمد

 


اخبار متوسطه دوره اول رهیار متوسطه دوره اول مجتمع رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی مدرسه آموزش طرح آموزشی ادبیات

نظرات


Top