تکالیف دانش آموزان پایه اول -دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تکالیف دانش آموزان پایه اول -دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

تکالیف پایه اول در تاریخ  ۹۶/۱۰/۱۱ به شرح زیر میباشد:   کلاس شادی: ۱- بخوانیم و بنویسیم: تمرینات جزوه صفحه ۶ و ۷ و ۱۰ کامل شود.   کلاس دوستی: ۱- بخوانیم و بنویسیم: دیکته شب و جدول ترکیب ها از نشانه ــِ انجام شود. ۲- ریاضی: تمرینات جزوه صفحه ۵۶ و ۵۷ کامل شود.