جشنواره هنر و خلاقیت

جشنواره هنر و خلاقیت

گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ

تا به آواز شقایق که در آن زندانی ست

دل تنهایی تان تازه شود ...

دومین جشنواره هنر و خلاقیت مجتمع آموزشی رهیار، در اردی بهشت ماه سال ۹۶ در فرهنگسرای ابن سینا برگزار می شود. در این جشنواره آثار هنری دانش آموزان دبستان رهیار به نمایش عمومی در می آید.

تمامی عواید حاصل از این جشنواره، صرف امور آموزشی دانش آموزان نیازمند و مناطق محروم خواهد شد.

منتظر حضور گرم شما هستیم ...

نماینده واحد دبستان عدل: آقای موحدی ، مربی هنر : خانم دشتبانی

نماینده واحد دبستان پونک: خانم ذوالفقاری ، مربی هنر : آقای جلیلیان

مسوول جشنواره : آقای ابوالحسنی

پوستر جشنواره هنر