جشن بازگشایی مدرسه دبستان رهیار شعبه عدل

و از همان اولین دقایق، اولین زنگِ تفریح، اولین قدم‌ها در حیاط، اولین خوش‌و‌بِش‌ها آشکار بود که باز آمده است مِهر، که باز آمده مدرسه، که باز آمده ماهِ مدرسه، بوی ماهِ مدرسه...undefined

جشن بازگشایی مدرسه

باز آمد...

روزِ اول، از میان دودِ اسفند، رد شدن از زیرِ قرآن کریم، خوش‌آمدگویی اعضای مدرسه، آرزوی سالی خوب برای بچه‌ها، رفعِ دل‌تنگی‌‌هایِ متقابل بین دانش‌آموزان-معلم‌ها، شیرین‌کردن دهان به‌نیتِ سالی شیرین، لباس فرم‌هایِ نو و خوش‌رنگ، زیرِ آسمانِ اولین روزِ پاییز با هزاران اُمید، آرزو، دل‌خوشی، دوستی، نشاط، همراهی و هم‌دلی آغاز شد.

و از همان اولین دقایق، اولین زنگِ تفریح، اولین قدم‌ها در حیاط، اولین خوش‌و‌بِش‌ها آشکار بود که باز آمده است مِهر، که باز آمده مدرسه، که باز آمده ماهِ مدرسه، بوی ماهِ مدرسه...