جشن تولد فصلی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

جشن تولد فصلی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هدف جشن تولد فصلی ایجاد همبستگی و اتحاد در بین دانش آموزان، ایجاد شور و شوق، ایجاد فضای محبت و دوستی و آشنایی دانش آموزان با هم دوستی و اهداء هدایا برگزار شد. برنامه در ساعت ۱۰ در دبستان آغاز گردید و هر کلاس به همراه آموزگار خود در کلاس جشن گرفتند و کیکهای تولد فصلی را در توسط متولدین سه ماه پاییز بریدند. شور و شوق بسیاری در بین دانش آموزان برپابود. [gallery ids="4287,4288,4289,4290,4291,4292,4293,4294,4295,4296,4297,4298,4299"]