جشن شب یلدای دبستان رهیار شعبه عدل

جشن یلدا در دبستان رهیار شعبه عدل، با هدف پاسداشت رسوم و سنن اصیل ایرانی، آشنایی دانش آموزان باسنن ایرانیجشن یلدای عدل

شب یلدا از کودکی به خاطر داریم که آخرین شب پاییز را در خانه ی مادربزرگ ها و پدربزرگ هایمان دور هم جمع می شدیم , بزرگتر ها حافظ می خواندند و خوراکی هایی مثل انار و هندوانه و آجیل را تدارک می دیدند. ار این رو ما هم در دبستان رهیار شعبه بر آن شدیم تا این شب را به یکی دیگر از خاطرات زیبای دوران مدرسه دانش آموزانمان تبدیل کنیم. جشن یلدا در دبستان رهیار شعبه عدل، با هدف پاسداشت رسوم و سنن اصیل ایرانی، آشنایی دانش آموزان باسنن ایرانی و ایجاد محیطی شاد و شوق انگیز در روز چهارشنبه 97/09/28 برگزار گردید.

در این جشن که مجالی بود برای در کنار هم بودن، دانش آموزان و معلمان، در کنار میز زیبای یلدا در پایه های اول تا سوم و با حصور ننه سرما در بین بچه ها و بیان قصه ی یلدایی از زبان سمبل فصل زمستان، اهدای دست سازه های انار به دانش آموزان و هم خوانی سرود این جشن برگزار گردید. پایه های چهارم تا ششم نیز به حافظ خوانی و گپ. گفت با دانش آموزان و اهدای یادبود انار و هندوانه به آنها سپری شد. این روز با گرفتن عکس های کلاسی دانش آموزان و معلمانشان، ماندگار شد.

  src= src= src= src= src= src= src= src= src= src=