جلسات نقد ادبی و تحلیل داستان

جلسات نقد ادبی از سال تحصیلی 94-93 با هدف ایجاد علاقه و انگیزه، ارتقاء مطالعه و کیفیت بخشی به

جلسات نقد ادبی از سال تحصیلی 94-93 با هدف ایجاد علاقه و انگیزه، ارتقاء مطالعه و کیفیت بخشی به مطالعه­ ی اعضا فعالیت خود را شروع کرده است. در این جلسات با نقد و تحلیل آثار سعی داریم تا از سطح اثر عبور کرده و بیشتر به عمق و درونمایه­ ی آثار بپردازیم.

این جلسات در روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت 15 تا 16 در محل کتابخانه مرکزی برگزار می ­گردد.

اعضای شرکت کننده در این جلسات شامل همکاران و آموزگاران مجتمع هستند.

شرکت برای عموم علاقه ­مندان آزاد است.


واحد اداری مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار دبستان رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی دپارتمان دبیرستان رهیار مدرسه آموزش

نظرات


Top