دوازدهمین جشنواره خیریه غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار در سال 1397

دوازدهمین جشنواره غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار، روز جمعه مورخ 10 اسفند ماه 1397 در مکان مجتمع آموزشی رهیار( پونک- پایینتر از تقاطع میرزابابایی

دوازدهمین جشنواره غذاهای سنتی مجتمع آموزشی رهیار، روز جمعه مورخ 10 اسفند ماه 1397 در مکان مجتمع آموزشی رهیار( پونک- پایینتر از تقاطع میرزابابایی و عدل- کوچه شهید هفت لنگ ( گلزار یکم شرقی سابق) پلاک 59) برگزار می گردد. این جشنواره که هر ساله به صورت خیریه برگزار می گردد،  از ساعت 11 صبح روز جمعه شروع  و تا ساعت 13 ادامه دارد.جشنواره غذا رهیار

گردانندگان غرفه های این جشنواره اولیای دانش آموزان مقاطع مختلف رهیار، همکاران مجتمع و سایر خیرین ارجمند هستند که انواع غذاهای سنتی ایرانی را از سرتاسر ایران، در نهایت ذوق و سلیقه به بازدیدکنندگان عزیز عرضه خواهند نمود. این جشنواره به منظور ترویج فرهنگ مصرف غذاهای سنتی و سالم به جای غذاهای فوری در جامعه برپا می شود و تمامی عواید آن صرف امور آموزشی دانش آموزان محروم از تحصیل و نیازمند خواهد شد.

دوازدهمین جشنواره غذاهای سنتی رهیار


اطلاعیه های مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی رهیار جشنواره غذاهای سنتی

نظرات


Top