دپارتمان های درسی مجتمع آموزشی رهیار

دپارتمان ­های درسی به منظور ارتقا سطح آموزشی آموزگاران، جلسات منظمی را در طول سال تحصیلی برگزار می­ کند که از پایه ­اول تا

جلسات دپارتمان­های درسی

دپارتمان ­های درسی به منظور ارتقا سطح آموزشی آموزگاران، جلسات منظمی را در طول سال تحصیلی برگزار می­ کند که از پایه ­اول تا دوازدهم را در بر می ­گیرد.

در این جلسات محتوای دروس (قرآن، ادبیات فارسی، نگارش، علوم و ریاضی) بررسی می­ شود و روش تدریس ­های مناسب برای انتقال درونمایه ­ی هر درس به دانش­ آموزان در میان گذاشته می ­شود و علاوه بر این­ ها در این جلسات همکاران تجربه­ های تدریس خود را با دیگر همکاران در میان می­گذارند و از کم و کیف کلاس ­های هم پایه­های خود باخبر می­ شوند که این خود موجب هماهنگی در زمان آموزش، شیوه ­های آموزش و همسان سازی تکالیف و آزمون ­های هر درس می­ شود.

البته علاوه بر جلسات دوره­ای که در طول سال تحصیلی برگزار می­شود هر سال در خرداد ماه و تابستان دوره­ های فشرده ­ای بر مبنای کلیات محتوایی کتاب­ های درسی و شیوه­ های تدریس و ... با هدف ارتقا سطح دانش­ و توانایی آموزگاران در مجتمع طراحی و برگزار می ­گردد.

دپارتمان های درسی


واحد اداری مجتمع آموزشی رهیار متوسطه دوره اول مجتمع رهیار دبستان رهیار مدرسه کیفی راهنمایی مجتمع آموزشی دبیرستان رهیار متوسطه دوره دوم مدرسه آموزش

نظرات


Top