روز آتش نشانی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز آتش نشانی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

مراسم روز آتش نشانی در تمامی پایه ها در مهر ماه ۹۶ با هدف آشنایی دانش آموزان با آتش نشانی و نحوه استفاده از وسایل خاموش کردن آتش در حوادث به وجود آمده و تقدیر  آتش نشانان شهید شده در ساختمان پلاسکو برگزار شد.   این برنامه با حضور نیروهای فعال آتش نشانی ایستگاه ۵۵ میدان عدل آغاز گردید، ابتدا آگاهی های لازم در مورد خطرات و حوادث ایجاد شده به دانش آموزان آموزش داده شد، نحوه خاموش کردن آتش و استفاده از کپسول آتش نشانی به بچه ها آموزش داده شد، در پایان دانش آموزان سؤالات خود را پرسیده و پاسخ های کامل دریافت نمودند و همگی ماموران ایستگاه ۵۵ آتش نشانی را بدرقه نمودند.