روز درختکاری در پیش دبستان رهیار

به مناسبت فرارسیدن روز درختکاری، نوآموزان پیش دبستان به صورت کلاسی در حیاط مدرسه حضور یافتند

روز درختکاری

به مناسبت فرارسیدن روز درختکاری، نوآموزان پیش دبستان به صورت کلاسی در حیاط مدرسه حضور یافتند

و لذت کاشت یک گیاه را در کنار هم تجربه کردند .گل­هایی را که برایشان تدارک دیده شده بود، در گلدان­های رنگی کاشتند و آن­ها را همراه خود به منزل بردند.

روز درختکاریروز درختکاریروز درختکاریروز درختکاریروز درختکاریروز درختکاریروز درختکاریروز درختکاری


اخبار پیش دبستان پیش دبستان مدرسه کیفی درختکاری

نظرات


Top