روز صبحانه روستایی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز صبحانه روستایی - تمامی پایه ها - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

روز صبحانه روستایی در تمامی پایه ها در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۹۶ با هدف ترویج استفاده از مواد غذایی سالم، ایجاد حس دوستی و صمیمیت بین دانش آموزان، آموزگاران و همچنین کادر، استفاده از غذاهای سالم بجای مواد غذایی مضرو ناسالم برگزار شد. در این مراسم پس از آماده سازی حیاط در ساعت صبحانه مراسم با حضور دانش آموزان و همکاری معاونین و معلمان هر کلاس و حضور گرم و صمیمانه مدیریت محترم دبستان به همراه پذیرایی ساده و دلنشین در تمامی پایه ها از دانش آموزان استقبال شد.