اطلاعیه شماره3:سنجش ورودی متوسطه دوره دوم دانش آموزان موجود رهیار

سنجش ورودی مقطع متوسطه دوره دوم رهیار شعبه پونک( نهم به دهم) فقط دانش آموزان موجود رهیار در روز یکشنبه مورخ 15 اردی بهشت ماه 1398

با سلام و احترام

به اطلاع می رساند سنجش ورودی دانش آموزان موجود رهیار، روز یکشنبه مورخ 15 اردی بهشت، از ساعت 8 صبح در محل مجتمع آموزشی رهیار برگزار می گردد. سایر اطلاعات در خصوص این آزمون را می توانید از واحد متوسطه دوره اول رهیار و مسوولین پایه خود دانش آموزان پیگیری نمایید.

مفاد این آزمون به شرح زیر می باشد:

مفاد سنجش ورودی دانش آموزان موجود متوسطه دروه دوم رهیار
ردیف پایه ورودی نوع آزمون نام درس/دروس تعداد سوال‌ها

زمان آزمون

(دقیقه)

1
 

دهم - رشته ریاضی

(ویژه دانش آموزان موجود رهیار)

تستی ریاضی 25 سوال 45
فیزیک 10 سوال 15
شیمی 10 سوال 10
2

دهم - رشته تجربی

(ویژه دانش آموزان موجود رهیار)

تستی ریاضی 25 سوال 45
فیزیک 10 سوال 15
شیمی 10 سوال 10
زیست 10 سوال 10

ثبت نام در رهیار متوسطه دوره اول مجتمع رهیار متوسطه دوره دوم پیش ثبت نام ثبت نام

نظرات


Top