شادباش سال ۱۳۹۶ به خانواده بزرگ رهیار

شادباش سال ۱۳۹۶ به خانواده بزرگ رهیار

 آفرین جان آفرین پاک را         آن که جان بخشید و ایمان خاک را                                      به نام خدای بهار آفرین                                                         بهارآفرین را هزار آفرین  کارت تبریک سال نو ۹۶ خدایای رحمان نوید میلاد سال نو را بر دوش نسیم بهاری گذاشت تا این امانت سبز را به رسم آغاز به خالق سپارد. حلول سال نو ، تولد دوباره طبیعت، عید فرخنده و کهن نوروز باستانی را که  یادگار نیاکان و پیام آور دوستی ، عشق و محبت ، با لطافت گیاه و خرمی طبیعت ، و تحول به مراحل نیکوتر و برتر است را  به تمامی خانواده بزرگ رهیار شادباش و تبریک عرض می نماییم. مجتمع آموزشی برای همه دانش آموزان عزیز رهیاری ، خانواده های محترم آنان ،  و همکاران گرامی سال خوشی را آرزومند است.

مجتمع آموزشی رهیار

سال نو مبارک