شادباش سال 1398 مجتمع آموزشی رهیار

ورقی زد بر دفتر هستی و صفحه‌ای تازه گشود، برگ های سفید در برابرمان نهاد تا هر آنچه شایسته

آرام و باوقار از راه می رسد، کوه به احترامش کلاه از سر بر می دارد و جویبارها به پیشوازش می روند، درختان جامه‌ی نو بر تن می کنند و باغ همه را به مهمانی خویش فرا می‌خواند، عندلیب سرود شکوفایی سر می‌دهد...

و نوروز، قصه آمدن یک سال نو ... 

آغاز می کنیم سال 1398 رابا گفتن شادباش جشن نوروز به همگی همکاران مجتمع آموزشی رهیار، اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

تبریک نوروز مجتمع آموزشی رهیار


اطلاعیه های مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار مجتمع آموزشی

نظرات


Top