شادباش سال 1399 مجتمع آموزشی رهیار

خبر آمد! خبری در راه است قاصدک رقص کنان می آید قدمت خیر! بهار در راه است

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زندتبریک یال نو

پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره... من... تو... ما... کجا ایستاده ایم

سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کند و ابرها درودتان

سال نو بر همه مبارک ...

 

 

آغاز می کنیم سال 1399 رابا گفتن شادباش جشن نوروز به همه همکاران مجتمع آموزشی رهیار، اولیا محترم و دانش آموزان عزیز

ویدئوی کوتاه شادباش نوروز رهیار تقدیم به شما 

تبریک یال نو

 


اطلاعیه های مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار تبریک

نظرات


Top