قبولی دانش آموزان در المپیاد کشوری، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

قبولی دانش آموزان در المپیاد کشوری، واحد متوسطه دوم رهیار- شعبه پونک

نتایج مرحله اول المپیاد سال تحصیلی ۹۷-۹۶

کسب ۲۰ عنوان قبولی المپیاد کشوری (مرحله اول) را به خانواده های این عزیزان و همکاران رهیار تبریک عرض می نماییم.