قبولی ۸ نفر با رتبه سه رقمی در کنکور ۹۴

قبولی ۸ نفر با رتبه سه رقمی در کنکور ۹۴

تلاش های دانش آموزان عزیز ، مسوول پایه چهارم جناب آقای حسین زاده و همکاران کادر و دبیران محترم را ارج می نهیم  

۸%d9%86%d9%81%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%b1-1000-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-94