لذتِ گفت‌وگو، با هم بودن و آشنایی

در سه روز اول مهرماه برای ارتباط بهتر دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم با معلمان و دیگر دانش‌آموزان برنامۀ ویژه‌ای در مدرسه اجرا

برنامه‌های «سه روز رابطه و محیط» در دوره اول متوسطه رهیار

در سه روز اول مهرماه برای ارتباط بهتر دانش‌آموزان پایه‌های هفتم و هشتم با معلمان و دیگر دانش‌آموزان برنامۀ ویژه‌ای در مدرسه اجرا شد. در این سه روز هیچ کلاس آموزشی در مدرسه برگزار نشد. برای تعامل بهتر بین «معلم کلاس‌ها» و دانش‌آموزان، معلم کلاس‌ها مجریان اصلی فعالیت‌های این برنامه سه روزه در کلاس‌های خودشان بودند. فعالیت‌های متنوع گفتگو محور، ورزشی، بازی‌های فکری و تفریحی برای این سه روز طراحی شده بود. با هدف تأکید بر اهمیت صبحانه و افزایش صمیمیت، برنامه‌های هر سه روز با صرف صبحانه به صورت گروهی آغاز شد.

در «معرفی راهبرانه» معلم‌ها و دانش‌آموزان خودشان را معرفی کردند و خواسته‌ها و انتظاراتشان را از کلاس مطرح کردند. دانش‌آموزان با همراهی معلم کلاس و معلم ورزش به فوتبال، والیبال و بسکتبال پرداختند. بازی‌های فکری اتللو، جینگا، دالون و پنتاگو بخش دیگر برنامه بود. سپس دانش‌آموزان فیلم مستند «بازی‌های ذهن» دربارۀ اهمیت «انتخاب و تصمیم‌گیری» را تماشا کردند. در فعالیت «یادگیری همدلانه» چند بازی گروهی و هدفمند با شرکت همه‌ی دانش‌آموزان برگزار شد. این بازی‌ها رقابتی نبود و دانش‌آموزان برای برنده شدن باید به هم کمک می‌کردند. موضوع اولین جلسۀ «نشست کلاسی» خودِ نشست کلاسی بود و توضیح داده شد که نشست کلاسی بستری است برای گفت‌و‌گو دربارۀ خواسته‌ها و انتظارات، علایق و آرزوها، خاطرات، مشکلات کلاس و مدرسه، آموزش‌های غیر درسی و راهنمایی و مشاوره. در فعالیت «تصویب اساس‌نامه»، قوانین کلاس با مشارکت دانش‌آموزان تصویب شد.

فعالیت «آشنایی با کتابخانه» فرصتی بود برای حضور در کتابخانۀ مرکزی رهیار، آشنایی با کتاب‌‌ها و نحوۀ سازماندهی‌شان که دانش‌آموزان با نحوۀ جست‌وجوی کتاب نیز آشنا شدند. در بخش دوم این فعالیت داستان «دزدیدن و دزدیده شدن» اثر ایتالو کالوینو به صورت گروهی خوانده شد و دانش آموزان دربارۀ آن گفت‌وگو کردند. «انتخابات کلاسی» برای مشخص شدن نمایندۀ کلاس، مسئول سمعی و بصری، مسئول بهداشت محیط و مسئول کارسنج هم، در همین سه روز بین دانش‌آموزان هرکلاس‌ برگزار شد.

رابطه و محیطرابطه و محیط


اخبار متوسطه دوره اول رهیار متوسطه دوره اول مجتمع رهیار مجتمع آموزشی

نظرات


Top