مجموعه تمرینات مجتمع آموزشی رهیار

مجتمع آمورشی رهیار در جهت تثبیت و تعمیق مفاهیم آموزشی دانش­ آموزان اقدام به تولید وتهیه ی جزوات تکمیلی برای هر درس نموده است که موجب منسجم نمودن کاربرگ و تمرینات کلاسی می­ شود.

این جزوات توسط آموزگاران با تجربه­ ی هر پایه و همکاری و نظارت دپارتمان­ های درسی تهیه شده است که همواره در سال­­ های گذشته در اختیار دانش­ آموزان قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که این جزوات هر سال بنا به تغییرات کتاب درسی و یا اهداف آموزشی بازبینی و اصلاح می ­شوند که در تابستان 97 آخرین تغییرات در قبال این جزوات اعمال شد و در اختیار دانش­ آموزان عزیز قرار گرفت.

مجموعه تمریناتمجموعه تمریناتمجموعه تمرینات


واحد اداری مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار دبستان رهیار مدرسه کیفی مجتمع آموزشی دبیرستان رهیار مدرسه آموزش

نظرات


Top