مدرسه کیفی

مدرسه‌ای که بر کیفیت متمرکز است، فرهنگی را اشاعه می‌دهد که منتج به رفتار، نگرش‌ها، فعالیت‌ها و فرآیندهایی می‌شود که از طریق برآورده‌سازی نیازها و انتظارات دانش‌آموزان، اولیا و سایر طرف‌های ذی‌نفع، ارزش ایجاد می‌کند.

مدرسه کیفی 

مجتمع آموزشی رهیار در راستای تحقق سند برنامه استراتژیک خود، تبدیل‌شدن به یک مدرسه کیفی را به عنوان یک گام اساسی دانسته و طی سال‌های اخیر، فعالیت‌های خود را در این راستا متمرکز نموده است.
از آنجایی که جمع‌آوری اطلاعات از میزان تحقق اقدامات و برنامه‌ها و در نهایت سنجش میزان پیشرفت در هر یک از معیارهای مدرسه کیفی، نیاز اساسی تحقق مدرسه کیفی می‌باشد، پروژه‌ای طی یک سال گذشته با عنوان "سنجش معیارهای مدرسه کیفی" تعریف گردیده و گام‌های اساسی زیر برای آن اجرا گردید.

mark گام‌های اساسی سنجش معیارهای مدرسه کیفی:
1-استفاده از یک تیم پژوهشی خبره بیرونی جهت اطمینان از تعریف و اجرای اصولی فعالیت‌ها
2-انجام فازهای اکتشافی با کمک والدین و کارکنان، شامل جلسات بحث‌های گروهی متمرکز و مصاحبه‌های عمیق
3-طراحی پرسشنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات و اجرای فازهای آزمایشی جهت دقیق‌شدن ابزار سنجش
4-جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با پیمایش والدین، دانش‌آموزان و کارکنان
5- تهیه گزارش از نقاط قوت و ضعف رهیار از دید ذی‌نفعان اصلی
6-تهیه گزارش میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی(بر اساس معیارهای مدرسه کیفی)

 

 

گزارش نهایی این پروژه، یک منبع غنی از برداشت‌های ذی‌نفعان رهیار در خصوص تحقق معیارهای مدرسه کیفی بوده و در کنار سایر متغیرهای عملکردی، می‌تواند تصویری واقعی از میزان پیشرفت در تحقق مدرسه کیفی ایجاد نماید. پیشرفت‌های بسیار خوبی در زمینه‌های مختلف سیستم آموزشی مشاهده‌شده و موقعیت‌های بسیاری برای بهبود نیز شناسایی شده‌است.

به اطلاع می‌رساند از زمان پایان این پروژه تاکنون، رهیار در قالب گروه‌های کاری مشخص به بررسی و تحلیل نتایج پرداخته و اقداماتی جهت توسعه نقاط قوت و رسیدگی به نقاط قابل بهبود تعریف نموده‌است.
در پایان، از تمامی والدین، دانش‌آموزان و کارکنانی که در مراحل مختلف انجام این پروژه نقش‌آفرینی فرمودند، کمال تشکر و قدردانی را داشته و امیدواریم با تداوم انجام فعالیت‌های تعریف شده و مشارکت والدین، دانش‌آموزان و کارکنان رهیار، قادر به انجام این سنجش بصورت سالیانه باشیم.
 

                         student   

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی چیست؟

1-در مدرسه ما روابط ما بر اساس اعتماد و احترام بنا شده و تمام مشکلات انضباطی-نه اتفاقات و حوادث- از مجموعه حذف می‌شوند.
2-در این مدرسه تنها بر “کفایت و شایستگی یادگیری کلی” تکیه می‌شود و هر نوع ارزیابی که از حد شایستگی دانش‌آموز پایین‌تر بوده و امروزه با نمره B مشخص می‌شود از سیستم حذف می‌شود. “تادیب یا آموزش تحمیلی”  با تعریفی که دکتر گلسر از آن به دست‌داده، از بین رفته و “پرورش” به معنای دقیق خود جایگزین آن می‌شود.
3-تمام دانش‌آموزان هر ساله چندین کار کیفی منحصر بفرد انجام می دهند که نشانگر حد اعلای توانمندی آنهاست.  این کارها غالبا از چنان کیفیتی برخورداراست که نمره A یا حتی بیشتر از آن یعنی A+  را به خود اختصاص می‌دهند.
4-به دانش‌آموزان و کارکنان آموزش داده می‌شود که در زندگی شخصی و در مدرسه آموزه‌های تئوری انتخاب را بکارگیرند. از خانواده‌ها نیز دعوت می‌شود که در گروه‌های آموزشی شرکت کرده و با نظریه انتخاب و کار بست‌های آن در زندگی شخصی و در مراوده با فرزندان‌شان آشنا شوند.
5-دانش‌آموزان در آزمون‌های مهارت سنجی و آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها بهتر عمل می‌کنند. مدرسه بر اهمیت این آزمون‌ها  نیز تأکید دارد.
6-کارکنان، دانش‌آموزان، والدین و مدیران، مدرسه را محیطی پرنشاط می‌دانند.


اخبار مجتمع آموزشی رهیار مدرسه کیفی

نظرات


Top