مراسم روز دانش آموز ، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

مراسم روز دانش آموز ، واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

برنامه روز دانش­ آموز

به مناسبت روز دانش ­آموز بر آن شدیم تا این روز مهم را به دانش­ آموزان بیشتر معرفی کنیم. از این­ رو دانش ­آموز کیهان­ ثانی عضو کار گروه فرهنگی شورای­ دانش ­آموزی، در این مراسم راجع به این موضوع صحبت کرد. بعد از صحبت­­های دانش ­آموز کیهان­ ثانی، از تیم­های برتر مسابقات لیگ دانش ­آموزی تقدیر و تشکر شد و به رسم یادبود به آنان حکم­ های قهرمانی اهدا شد. در پایان روز هم از دانش­ آموزان بابت روز دانش­ آموز با یک عدد گلدان داوودی قدردانی شد. انتخاب این نوع هدیه در راستای اهداف کیفی واحد متوسطه دوره دوم در زمینه مدرسه سبز بود.