شروع مسابقات سه گانه متوسطه دوره اول

شروع مسابقات سه گانه متوسطه دوره اول

قرعه کشی مسابقات سه گانه انجام شد. این مسابقات در سه رشته فوتبال، بسکتبال و طناب کشی  و در سه مرحله برگزار می گردد.

 
اخبار متوسطه دوره اول رهیار

نظرات


Top