معاینات پزشکی دبستان رهیار شعبه عدل

پس از جلسه با چند تیم مختلف پزشکی و دندان پزشکی، توسط مدیریت دبستان و واحد بهداشت و انتخاب پزشکان امین و صبور، ویزیت و پایش سلامت و رشد دانش آموزان عزیز در روز دوشنبهundefined


پس از جلسه با چند تیم مختلف پزشکی و دندان پزشکی، توسط مدیریت دبستان و واحد بهداشت و انتخاب پزشکان امین و صبور، ویزیت و پایش سلامت و رشد دانش آموزان عزیز در روز دوشنبه 97/07/09 در واحد دبستان (شعبه عدل) و با نظارت کامل و حفظ حریم خصوصی آنها به عمل آمد که غالب دانش آموزان از سلامت کامل برخوردار بودند و موارد خاصِ مشاهده شده به صورت فردی به اطلاع اولیا عزیز رسانده شد.

همچنین در روز سه ­شنبه تاریخ 10/07/97 معاینات دندان پزشکی در تمام پایه ­های دبستان انجام شد و ارجاعات مربوطه به صورت کتبی به اطلاع خانواده ­های محترم دانش آموزان رسید، ضمناً این معاینات برای پرسنل واحد نیز در صورت تمایل ایشان انجام گرفت.

معاینات پزشکی سال 98-97دبستان رهیار شعبه عدل