معرفی دپارتمان های درسی دبیرستان

معرفی دپارتمان های درسی دبیرستان

هداف کلی برای تشکیل دپارتمان های درسی: ۱- استفاده از توان بالقوه دبیران محترم و به فعالیت درآوردن توانمندی‌های آنان در کلاس‌های درس و استفاده از تجربیات آنها جهت تحقق اهداف آموزشی و تربیتی (استفاده از تمام توانمندی های دبیر در زمان حضور در کلاس) ۲- برنامه ریزی محتوای آموزشی و مجموعه تمرینات در پایه های مختلف با توجه به نیازهای سال چهارم و کسب نتیجه ی بهتر در کنکور سراسری در راستای نیل به این اهداف عالی، اهداف جزئی نیز در نظر گرفته شد: ۱- تدوین مجموعه تمرینات رهیار در هر درس و رعایت پیوستار آموزشی و تصویب آن در جلسات دپارتمان درسی ۲- تدوین طرح درس و تصویب آن ۳- بیان تجربیات و ایجاد روش تدریس در موضوعات خاص هر درس ۴- نظر کارشناسی در خصوص برنامه کلاس های تابستانی و در نظر گرفتن نیازهای آموزشی دروس مختلف ۵- تدوین مجموعه تمرینات تکمیلی برای کلاس های روز پنجشنبه (در دو سطح برای دانش آموزان خوب و پیشرو) ۵-۱-        پایه دهم: ریاضی – فیزیک – هندسه پایه سوم: حسابان – فیزیک – هندسه ۵-۲- آیین نامه: قرار بر این شد که دبیران این دروس، مجموعه تمرینات هر درس را متناسب با ۱۵ جلسه درسی در طی سال تنظیم نموده و مجموعه تمرینات در دپارتمان هر درس با حضور دبیران کلاس های تکمیلی در روزهای پنجشنبه مورد بررسی قرار گیرد. تذکر: با توجه به ایام امتحانات و همچنین ضرورت پرداختن به نکات تستی قبل از آزمون های طراحی شده، ۱۵ جلسه مفید برای کلاس های تکمیلی خواهیم داشت.