موزه هفت چنار - پایه پنجم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

موزه هفت چنار - پایه پنجم - دبستان رهیار(شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

اهداف بازدید از موزه هفت چنار تاریخچه زمین و فسیل ها بود است. به طور جزئی:
  • مشاهده ی فسیل ها
  • مشاهده انواع سنگ ها و مقایر تفاوت های آن ها
  • مشاهده و مقایسه انواع حیوانات و رسیدن به شباهت های آن ها و دسته بندی در خانواده ها
  • آشنایی با روش های نگهداری گونه های مختلف جانوران مثل فسیل، حشرات و تاکسی درمی