نتایج دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

نتایج دومین مرحله جشنواره فرهنگی ورزشی متوسطه ۲

نتایج مرحله دوم مسابقات فرهنگی , ورزشی ( ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۳)  و اعلان نتیجه نهایی و معرفی تیم برتر مسابقات  
شماره گروه ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶
نام سرگروه کاظم آل داود پور خزایی معلمان ایوبی ظفریاب
وبلاگ (۱۰۰) ۹۰ ۰ ۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۰
بازی فکری (۱۰۰) ۹۰ ۵۰ ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
شنا(۱۰۰) ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۹۰ ۵۰ ۸۰
بازی رایانه ای (۱۰۰) ۱۰۰ ۵۰ ۵۰ ۹۰ ۸۰ ۵۰
وسطی(۱۰۰) ۱۰۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰ ۹۰ ۵۰
والیبال (۱۰۰) ۸۰ ۹۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰
بدمینتون (۱۰۰) ۸۰ ۹۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰۰ ۵۰
کتاب خوانی (۱۰۰) ۷۰ ۰ ۶۰ ۹۰ ۹۰ ۱۰۰
عکاسی (۱۰۰) ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۹۰ ۸۰
مهارت فردی (۱۰۰) ۷۰ ۹۰ ۱۰۰ ۹۰ ۰ ۶۰
مهارت گروهی (۱۰۰) ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نظم و انضباط گروه(۱۰۰) ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
جمع امتیازات مرحله دوم (۱۳۰۰) ۸۸۰ ۶۰۰ ۶۸۰ ۸۸۰ ۸۵۰ ۶۷۰
رتبه بندی دور دوم رتبه اول رتبه اول رتبه سوم
امتیاز مرحله اول (۸۰۰) ۵۸۰ ۳۷۰ ۴۶۰ ۶۸۰ ۵۵۰ ۳۹۰
امتیاز کل ۱۴۶۰ ۹۷۰ ۱۱۴۰ ۱۵۶۰ ۱۴۰۰ ۱۰۶۰
رتبه بندی کل (مرحله ۱ و ۲) رتبه دوم     تیم قهرمان رتبه سوم  
  اعضای تیم برتر مسابقات :  معلمان (سرگروه) . دلشاد . سعادت مقدم . سلطانی . نوری مقدم . شفقی زاده . سیاه کوهی . نظرزاده . بزاز . آقا زیارتی . زمانی . سعیدی . هاشمی . آقاجانی . باغستانی   موفقیت دانش آموزان عزیز را تبریک عرض می کنیم و به امید موفقیت تمامی دانش آموزان در فعالیت های گروهی و تیمی .