چهارمین نمایشگاه هنر و خلاقیت رهیار

برگزاری چهارمین نمایشگاه هنر و خلاقیت دبستان رهیار در اردی‌بهشت ماه در محل مجتمع آموزشی رهیار

این نمایشگاه که متشکل از دست‌سازه‌ها و تابلوهای دانش آموزان پایه های دوم تا ششم دبستان رهیار بود در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، 3 و و 4 اردی‌بهشت ماه 98 از ساعت 15 تا 19 و پنجشنبه مورخ 5 اردی‌بهشت ماه 98 از ساعت 10 تا 18 برگزار گردید.

لازم به یادآوری است که تمامی عواید حاصل از آثار هنری دانش آموزان صرف امور خیریه می گردد.

نمایشگاه هنر و خلاقیتنمایشگاه هنر وخلاقیتنمایشگاه هنر و خلاقیتنمایشگاه هنر و خلاقیتنمایشگاه هنرو خلاقیت


اخبار مجتمع آموزشی رهیار مجتمع رهیار

نظرات


Top