نمایشگاه کامپیوتر دبستان

نمایشگاه کامپیوتر برای پایه های چهارم و پنجم دبستان رهیار شعبه پونک که در روزهای دوشنبه در محل کارگاه رایانه دبستان رهیار برگزار شد.

exhibitionنمایشگاه کامپیوتر برای پایه های چهارم و پنجم دبستان رهیار شعبه پونک که در روزهای دوشنبه مورخ 98/2/16 و چهارشنبه مورخ 98/2/18 در محل کارگاه رایانه دبستان رهیار برگزار شد. مجموعه ای از فعالیت های دانش آموزان توسط خود آن ها به نمایش گذاشته شد.

در پایه ی چهارم فعالیت ها در نرم افزار word , powerpoint و در پایه ی پنجم تمامی فعالیت ها مربوط به نرم افزار photoshop  است.
 

نمایشگاه کامپیوتر

نمایشگاه کامپیوتر


اخبار دبستان رهیار شعبه پونک مجتمع رهیار دبستان دبستان رهیار

نظرات


Top