نمایشگاه کتاب دبستان رهیار شعبه عدل

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، با هدف آشنایی بیشتر دانش آموزان با کتاب های مناسب سن خودشان در محل دبستان رهیار شعبه عدل برگزار گردید.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان در تاریخ های 29، 30 و 1 بهمن و اسفند ماه سال جاری با هدف آشنا کردن بیشتر دانش آموزان با کتاب­های مناسب سن خودشان و انتخاب مناسب برای خرید کتاب و ترویج کتابخوانی در محل دبستان رهیار شعبه عدل برگزار شد.

کتاب نمایشگاه کتاب


اخبار دبستان رهیار شعبه عدل دبستان دبستان رهیار نمایشگاه کتاب

نظرات


Top