نمایشگاه کتاب متوسطه دوره دوم رهیار شعبه پونک

کتاب دروازه ایی به وی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیا به زندگی می پردازند، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد.undefined

کتاب دروازه ایی به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و ارائه کتاب های خوب، یکی از بهترین ابزارها برای به کمال رساندن انسان هاست و کسی که در این دنیا به زندگی می پردازند، نمی تواند با دنیای کتاب بی ارتباط باشد. کمک به فراهم نمودن امکانات و فرصت های مطالعاتی برای کودکان و نوجوانان، علاوه بر همت و تلاش خود آنان، برنامه ریزی و مشارکت هایی از جانب اولیا و مربیان آنها را نیز می طلبد. تهیه و خرید کتاب، تشویق و ترغیب نوجوانان به مطالعه، همراهی آنان از بازدید از نمایشگاه های کتاب، هدیه دادن کتاب، و ... از جمله فعالیت های سازنده و برجسته پدران و مادران در تثبیت و تعمیق علاقه نوجوانان به کتاب و کتاب خوانی است.

روز 24 آبان ماه، آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی است. به این مناسبت نمایشگاه کتاب های عمومی در واحد متوسطه دوم رهیار، برای استفاده دو واحد متوسطه دوره اول و دوم، برگزار گردید.  این نمایشگاه با حضور انتشارات مختلف و با تنوع زیاد کتاب، با استقبال خوبی از جانب دانش آموزان و اولیا آنان به پایان رسید.

 dir= dir= dir= dir=