نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار مقطع ابتدایی

نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار مقطع ابتدایی

نمونه سوالات آزمون ورودی میان پایه های رهیار (دوم تا ششم ابتدایی) مقطع ابتدایی را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

آزمون ورودی پایه دوم ابتدایی

آزمون ورودی پایه سوم ابتدایی

آزمون ورودی پایه چهارم ابتدایی

آزمون ورودی پایه پنجم ابتدایی

آزمون ورودی پایه ششم ابتدایی