هرم غذایی - پایه سوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

هرم غذایی - پایه سوم - دبستان رهیار (شعبه عدل) - سال تحصیلی ۹۷-۹۶

آشنایی با هرم غذایی پایه ی سوم در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۹۶ با هدف آشنایی با گروههای غذایی، خوراکی های سالم و ناسالم، موارد مهم در خرید مواد غذایی (تاریخ تولید، انقضاء، پروانه ی ساخت و علامت استاندارد) برگزار شد. در اردوی آموزشی هرم غذایی، دانش آموزان در شهروند (بوستان) مواد غذایی را مشاهده کرده و نام هر ماده ی غذایی را در گروه مربوط به آن ماده یادداشت و در مورد آنها در کلاس درس بحث و گفت و گو کردند.  

 
اخبار دبستان رهیار شعبه عدل فعالیت های دبستان رهیار_شعبه عدل

نظرات


Top