هفته رسانه و آقای رشیدپور - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

هفته رسانه و آقای رشیدپور - واحد متوسطه دوم رهیار - شعبه پونک

به مناسبت هفته رسانه از جناب آقای رشید پور مجری تلویزیون دعوت به عمل آمد تا برای دانش آموزان پایه دهم تا از مبحث سواد رسانه ای، اطلاعاتی را در اختیار دانش آموزان قرار دهند. این جلسه که  در روز  شنبه مورخ  ۹۶/۰۸/۰۶   برگزار شد، مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت. گزارش تصویری این مراسم در ذیل آمده است.