همکاران دبستان رهیار شعبه عدل-سال تحصیلی 98-97

همکاران شاغل در دبستان رهیار شعبه عدل در سال تحصیلی 97-98 به شرح زیر می باشد:

همکاران دبستان (شعبه عدل)

همکاران شاغل در بخش های مجتمع آموزشی رهیار (شعبه عدل) به تفکیک سمت سازمانی به شرح زیر می باشند:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
۱ غلامرضا رستگاری مدیر دبستان
۲ زینب زندیه معاون توسعه و تعالی سازمان
۳ مهسا فروغی مسوول دوره پایه اول، دوم، سوم
۴ زهرا یدوی مسوول دوره پایه چهارم، پنجم، ششم
۵ اعظم صدیقی معاون انضباطی
۶ مهدی رافضی معاون انضباطی
۷ محمود ترابی معاون انضباطی
۸ علی اصغر روشنی دفتر دار
۹ سعیده ذوالفقاری مسئول تعالی
۱۰ مهدی حاج اسماعیلی مشاور و روان­شناس
۱۱ عماد رضائی نیک کارشناس مشاوره
۱۲ مریم گرجی مربی بهداشت
۱۳ معصومه خالدی مسئول کتابخانه
۱۴ پویا بهنام فر متصدی اجرایی
۱۵ نگار سادات میرمرتضوی کارمند اداری
۱۶ متینه بیات سلطانی کارمند اداری
۱۷ محمدرضا عنقایی مسوول و مربی زبان انگلیسی
18 یاسین عاشوری نیروی خدمات
19 ابوالفضل حسین نیروی خدمات
20 محمدهادی شریفی نیروی خدمات / نگهبان شب
21 مرتضی عباسی روابط عمومی

 

 

 

 

 

 

دبیران دبستان (شعبه عدل)

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
۱ بدری صالحی معلم پایه اول
۲ محدثه عظیم بیک معلم پایه اول
3 قصیده طریقی دستیار معلم
4 مهشید مرجب دستیار معلم
5 مریم عباسی معلم پایه دوم
6 زهره اعتضادی معلم پایه سوم
7 آسیه علیپور معلم پایه سوم
8 فاطمه الیاسی معلم پایه چهارم
9 ساناز کیا معلم پایه چهارم
10 کتایون لطفی معلم ریاضی و فارسی پایه پنجم
11 سمیه کاوند معلم علوم پنجم
12 سیما کاوند معلم و مسوول مرکز یادگیری
13 کیانوش وثوقی معلم علوم ششم
14 سید مهران سجادی معلم ریاضی ششم اجتماعی پنجم
15 محسن ذکااسدی معلم فارسی و تفکر ششم
16 صدف دشتبانی مربی هنروخلاقیت
17 فرهاد خدامددی مربی ورزش
18 احسان میرقاسمی مربی ورزش
19 مجید رزاقی مربی ورزش
20 عطیه سوسنی مربی قرآن چهارم و پنجم
21 رضا اصغرزاده مربی قرآن ششم
22 یاسر جعفری خواه مربی کامپیوتر و اجتماعی ششم
23 کیانا فریدونی مربی موسیقی
24 کیانا ایپکچی مربی زبان انگلیسی
25 نهال مظهری مربی زبان انگلیسی
26 سارا جعفرشقاقی مربی زبان انگلیسی
27 نرگس کریمیان مربی زبان انگلیسی
28 نیکی مجدی مربی زبان انگلیسی

همکاران دبستان رهیار شعبه عدل مجتمع رهیار دبستان رهیار مجتمع آموزشی همکاران رهیار معلم معلم های رهیار

نظرات


Top